Nazywam się Teresa Aniszewska-Latocha, od ponad dwudziestu lat pracuję jako terapeuta uzależnień. W tym czasie odnalazłam wiele skutecznych metod pomagania innym. Przez wiele lat przygotowywałam się do zawodu w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Obecnie w swojej pracy opieram się na; wieloletniej praktyce terapeutycznej oraz fachowej wiedzy.

 

Posiadam certyfikat terapeuty uzależnień i współuzależnienia, co daje mi prawo do udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej.

 

 

Doświadczenie zawodowe:

 

 • 1998 do 2018 byłam zatrudniona w NZOZ ZLO w Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Jaworznie jako terapeuta uzależnień. Praca obejmowała pierwszy kontakt z pacjentem, prowadzenie terapii grupowej oraz terapii indywidualnej z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin. Prowadziłam też grupę psychoedukacyjną dla osób współuzależnionych.
 • 1999 do 2015 byłam zatrudniona w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie gdzie prowadziłam terapię grupową i indywidualną dla osób uzależnionych.
 • od 2006 współpracuję ze stowarzyszeniami abstynenckimi w Chrzanowie,  Skoczowie, Lublińcu oraz Mysłowicach, prowadząc cyklicznie grupy wsparcia oraz różnego rodzaju warsztaty i treningi.
 • od 2013 jestem członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.
 • w 2012 roku otworzyłam prywatny gabinet terapeutyczny z ofertą dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zainteresowanych rozwojem osobistym.

Wykształcenie i kwalifikacje:

 

 • Seminarium dla Dorosłych Dzieci Alkoholików „Opieka nad swoim wewnętrznym dzieckiem” – Fundacja ETOH, 02.06.2007r.
 • Szkolenie Dla Edukatorów FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) - PARPA, 22.10.2006r.
 • Uzyskanie Certyfikatu Instruktora Terapii Uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, grudzień 2003r.
 • Superwizja kliniczna w ramach Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia, ukończona 12 07.2002r.
 • Staż kliniczny w ramach Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia, ukończony 13.10.2001r.
 • Szkolenie dla instruktorów terapii uzależnień „Prowadzenie psychoterapii osób współuzależnionych” PARPA,  08.06.2001r.
 • Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia, dyplom z 17.02.2001r.
 • Szkolenie „Przemoc w rodzinie” – Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym „Uwolnienie” Łódź, 27.10.1999r.
 • Studium Pomocy Psychologicznej – warsztaty, Instytut Psychologii Zdrowia, 14.02.1999r.
 • Program Rozwoju Osobistego, Instytut Psychologii Zdrowia, 18.07.1998r.

 

Dodatkowe kwalifikacje;

 

 • „Pomoc w Kryzysie Osobistym” – seminarium Leszka Kaplera,
 • „Rozpoznawanie interpersonalnych, destrukcyjnych schematów i planowanie terapii współuzależnienia i DDA” – seminarium Doroty Reguły,
 • „Bliskość, która leczy” – warsztaty Anny Dodziuk,
 • „Interwencja, pomoc w kryzysie i terapia – konkretne wskazówki dla pomagających” – seminarium Wandy Paszkiewicz,
 • „Zobowiązanie do leczenia odwykowego” – seminarium Adama Kłodeckiego,
 • „Problemy psychologiczne osób z długotrwałą abstynencją – strategie pomocy psychologicznej” – warsztaty Jacka Skrobota,
 • „Związek dwojga – czyli o tym, dlaczego wciąż trafiamy na niewłaściwego partnera” – seminarium Teresy Auguścik,
 • „Żony alkoholików a myślenie racjonalne” – warsztaty Wandy Sztander,
 • „Trzeźwe małżeństwo (odbudowa relacji)” – seminarium Magdy Ilinickiej.