Choroba alkoholowa - nazywany jest również uzależnieniem od alkoholu. Polega na utracie kontroli nad ilością wypijanego alkoholu. Choroba ta obezwładnia człowieka całkowicie: pod względem fizycznym, umysłowym, psychicznym i duchowym.


Spożywanie dużej ilości alkoholu nie podlega woli osoby uzależnionej. Jest raczej spowodowane wewnętrzną potrzebą, która ma charakter psychiczny i fizyczny. Alkoholicy tracą kontrolę nad ilością i częstotliwością wypijanego trunku. Z czasem piją z powodu wewnętrznego przymusu. Mechanizm powstawania choroby nie jest do końca wyjaśniony, ale ma bezpośredni związek z nadużywaniem alkoholu.

Chorzy na tę chorobę ludzie mogą wrócić i wracają do zdrowia.

 

Przy diagnozie uzależnienia od alkoholu należy sprawdzić,czy występują  minimum trzy z poniższych objawów ( w ostatnich dwóch latach). Do objawów należą:

  • Silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu.
  • Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu (trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia albo problemy z kontrolowaniem picia do wcześniej założonego poziomu).
  • Picie alkoholu w celu złagodzenia albo zapobieżenia alkoholowemu zespołowi abstynencyjnemu oraz subiektywne poczucie skuteczności takiego postępowania.
  • Objawy abstynencyjne (drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, nastrój drażliwy lub obniżony, lęk).
  • Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu, potrzeba spożywania większych dawek alkoholu dla wywołania oczekiwanego efektu).
  • Postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i zainteresowań.
  • Zawężenie repertuaru zachowań związanych z piciem alkoholu do 1-2 wzorców.
  • Picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla pijącego.                                                                                       

Zaawansowana choroba alkoholowa prowadzi do zaburzeń psychicznych tj przewrażliwienia i depresji, psychoz, defektów pamięci, obniżenia możliwości intelektualnych, myśli samobójczych... i somatycznych tj. ciężkich schorzeń wątroby, trzustki, nerek, żołądka, serca, wzroku itd.

 

 

Leczenie alkoholizmu ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie pogłębianiu się choroby. Za najskuteczniejszą metodę leczenia osób uzależnionych, uznawana jest w dniu dzisiejszym pomoc terapeutyczna w profesjonalnym ośrodku leczenia odwykowego, lub w gabinecie terapeuty posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Leczenie choroby alkoholowej ukierunkowane jest na fakt poznania schematów i mechanizmów rządzących tą chorobą. Po ich poznaniu każdy z uzależnionych poprzez dalszą pracę z terapeutą ma możliwość ich rozbrojenia. W oparciu o odpowiednio dobrany program terapeutyczny większość z uzależnionych osób zyskuje możliwość osiągnięcia zadowalającego efektu zdrowienia z choroby, powrotu do satysfakcjonującego życia.

Alkoholizm jest chorobą śmiertelną. Nie leczony prowadzi nieuchronnie do śmierci. 

 

Osoba uzależniona od alkoholu powinna zdać sobie sprawę, iż nie ma na dzień dzisiejszy żadnego skutecznego medykamentu umożliwiającego zaprzestanie picia i usunięcia uciążliwych zmian w psychice wynikających z choroby alkoholowej. Konieczne w zdrowieniu jest uczestniczenie w terapii dla osób z zespołem zależności alkoholowej.

 

W leczeniu należy również uwzględnić fakt, iż u każdej osoby uzależnionej istnieje możliwość wystąpienia na różnym etapie trzeźwości tzw. nawrotu choroby alkoholowej. Nawrót ten jest szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem,  może wystąpić on w najmniej odpowiedniej chwili życia. Do nawrotu choroby alkoholowej dochodzi przede wszystkim w wyniku początkowo drobnych zaniedbań procesu trzeźwienia, które z biegiem czasu stają się na tyle poważne, iż mogą skończyć się powrotem do picia alkoholu. Oznacza to szybki powrót starych schematów myślowych, które w znaczny sposób ograniczają zdolność racjonalnego myślenia. Program terapeutyczny przewiduje pracę nad zapobieganiem nawrotom choroby alkoholowej.